Västeråskalkylen

Detta är en kostnadsfri version av Energihuskalkyl, men begränsad till klimatdata för Västerås. Byggnadsdata raderas 5 år efter byggnaden skapats.
Klimatdata för andra orter finns på den licensbaserad versionen på energihuskalkyl.se. Den är dock kostnadsfri för beräkning av värmeförlusttal och då för 158 olika orter att välja på.
För att kunna logga in måste du ange ditt användarnamn (e-mail) och ditt 8-siffriga lösenord.